top of page
Žena raširenih ruku ispred morske klisure na planini

NAŠI PROJEKTI

Niko nije ostavljen sam

orijentalna žena sa maramom

Do sada je naš fokus bio na istočnoevropskim zemljama. Tu prvenstveno pomažemo traumatiziranim ženama koje su bile žrtve nasilja, raseljenja i osiromašenja tokom rata. Pomažemo i djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i onima oko njih.

TEKUĆI PROJEKTI

Crno-smeđi planinski prekrasan pejzaž
Čovjek koji diše u prekrasnoj prirodi i zalasku sunca

DIŠITE DA UBLAŽITE STRES

Institucije savjetovanja i samopomoći se pojavljuju u Sarajevu i drugim mjestima u regionu. Naše iskustvo sa ženama traumatiziranim ratom pokazuje:

 
 

Jednostavnim fizičkim vježbama (disanje, QiGong, joga) možemo postići značajna poboljšanja fizičkog i psihičkog blagostanja u kratkom vremenu. Ako se ove vježbe rade redovno, trauma postaje sve udaljenija i osoba dobiva više snage i samopouzdanja. Svako ko je naučio vježbe može ih naučiti ljudima oko sebe: Na taj način i oni kojima je pomogla postaju pomagači. Postojeći trener u Sarajevu također obučava druge lidere kako bi projekat Zug und Zug prerastao u širenje, nezavisnost i održivost. Radimo i sa obučenim trenerima disanja iz Njemačke, Austrije i Švicarske. Za ovaj projekat dobili smo sredstva od “Aktion Mensch”.

Ruke koje stavljaju kamenje u dječje ruke

Naš projektni partner, “SV Medicus” sa sjedištem u Tuzli, ima za cilj promociju zdravlja građana zemlje.

Također provodi projekte inkluzije sa mladima sa invaliditetom.

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini je 2015. godine proglasila udruženje najuspješnijom nevladinom organizacijom u zemlji. Također mu je dodijeljena nagrada “Prijatelji nauke” od strane Ministarstva obrazovanja Federacije BiH.

U procesu smo pomoći sve većem broju djece s invaliditetom, koja su među najugroženijima u zemlji.

Moguće je da su psihički i fizički hendikepi u nasljedstvu nastali u vezi sa teškom ratnom traumom koju su doživjeli njihovi roditelji. Implementacija ovog projekta u cijeloj zemlji je u fazi razvoja.

PROJEKTI

MALTERAPIJA

Od 2018. godine podržavamo Dnevni boravak „Neven“ u Prijedoru, koji vodi „Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama“. Tu se zbrinjavaju mladi sa mentalnim i fizičkim invaliditetom. Slikanje se pokazalo kao uspješan način izražavanja osjećaja bez jezika i osjećaja radosti i ponosa svojom kreativnošću.

KREATIVNI PROJEKAT IMAGINE!”

2024. godine započeli smo kreativni projekat za djecu i mlade u našoj regiji. Finansira ga “Aktion Mensch”. Učesnici također aktivno učestvuju u razvoju projektne ideje i organizacije.

Inicijativa Silinde e. v.

bottom of page