top of page

Osnovni cilj je podizanje svijesti o vlastitoj kreativnosti i radosti stvaranja. Ojačana je i sposobnost da se bude član zajednice. Svaka osoba donosi svoje snage i vrijedna je. Više postižete u "mi" nego u "ja". Članovi organizacionog tima uče osnove projektnog rada, odnosno kako uspješno implementirati ono što imate na umu.

Projekat

Ciljevi i vrijednosti

mlada žena širi ruke na hladnoj čistini
Žena u bijeloj košulji crta ženu

Učestvujte u kreativnom projektu “Imagine!”

IMAGINE!

Inicijativa Silinde e. v.

bottom of page