top of page

Gizlilik Politikası

Gizlilik politikamız aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

I. Bizim Hakkımızda Bilgiler

II. Kullanıcı ve İlgili Kişilerin Hakları

III. Veri İşleme Hakkında Bilgiler

I. Bizim Hakkımızda Bilgiler

Bu internet sitesinin veri sorumlusu:

Siglinde Anzenberger
Lexenbergstr. 24
84437 Reichertsheim
Almanya
Telefon: 01515.1297966
E-posta: s.anzenberger@gmx.de

II. Kullanıcı ve İlgili Kişilerin Hakları

Aşağıda belirtilen veri işleme ile ilgili olarak, kullanıcılar ve ilgili kişilerin aşağıdaki hakları vardır:

  • Kendilerini ilgilendiren verilerin işlenip işlenmediğini teyit etme, işlenen veriler hakkında bilgi alma, veri işleme hakkında daha fazla bilgi alma ve verilerin kopyalarını alma hakkı (bkz. ayrıca Madde 15 DSGVO);

  • Yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesi veya tamamlanması (bkz. ayrıca Madde 16 DSGVO);

  • Kendilerini ilgilendiren verilerin derhal silinmesi (bkz. ayrıca Madde 17 DSGVO) veya gerekirse Madde 17(3) uyarınca işlemenin kısıtlanması (Madde 18 DSGVO'ya göre);

  • Kendilerini ilgilendiren ve sağladıkları verilerin kopyalarını almak ve bu verileri diğer sağlayıcılara / sorumlulara iletmek hakkı (bkz. ayrıca Madde 20 DSGVO);

  • Veri sorumlusu tarafından ilgili verilerin, veri koruma yönetmeliklerine aykırı olarak işlendiğine inanıyorsa, denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı (bkz. ayrıca Madde 77 DSGVO).

Ayrıca, veri sorumlusu, veri sorumlusu tarafından açıklanan tüm alıcıları, verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması hakkında bilgilendirme zorunluluğuna sahiptir (Madde 16, 17(1), 18 DSGVO'ya göre). Ancak, bu bildirim imkansız veya orantısız bir çaba gerektiriyorsa, bu yükümlülük bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kullanıcının bu alıcılar hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Kullanıcılar ve ilgili kişiler ayrıca, ilgili verilerin işlenmesine karşı gelecekteki itiraz hakkına sahiptirler (Madde 21 DSGVO'ya göre), bu verilerin veri sorumlusu tarafından Madde 6(1) f bendine göre işlenmesi durumunda. Özellikle, doğrudan pazarlama amaçlı veri işlemeye karşı itiraz hakkı vardır.

III. Veri İşleme Hakkında Bilgiler

İnternet sitemizi kullanırken işlenen verileriniz, depolama amacı artık geçerli olmadığında veya veri saklama yükümlülükleriyle çelişmiyorsa ve aşağıda belirtilen veri işleme yöntemleri hakkında başka bir şey belirtilmediği sürece, verileriniz hemen silinecek veya engellenecektir.

Sunucu Verileri

Özellikle, bir internet sitesinin güvenli ve istikrarlı olmasını sağlamak için, internet tarayıcınız tarafından bize veya web alanı sağlayıcımıza gönderilen veriler bulunmaktadır. Bu sunucu günlük dosyalarıyla, internet tarayıcınızın türü ve sürümü, işletim sistemi, internet sitemize eriştiğiniz web sitesi (referer URL), internet sitemizin ziyaret edilen sayfaları, erişimin tarihi ve saati ve internet sitemizi kullanırken kullanılan internet bağlantısının IP adresi gibi bilgiler toplanır.

Bu veriler geçici olarak saklanır, ancak diğer verilerle birlikte değildir.

Bu saklama, Madde 6(1) f DSGVO'ya dayanmaktadır. Meşru çıkarımız, internet sitemizin işlevselliğinin, istikrarının, işlevselliğinin ve güvenliğinin iyileştirilmesinde bulunmaktadır.

Veriler, en geç yedi gün sonra silinecektir, ancak başka bir depolama, ispat amaçları için gerekli değilse. Aksi takdirde, veriler, olay tamamen veya kısmen netleşene kadar silmeden muaf tutulacaktır.

Çerezler

a) Oturum Çerezleri

İnternet sitemizde "çerezler" kullanıyoruz. Çerezler, internet tarayıcınız tarafından cihazınıza yerleştirilen ve saklanan küçük metin dosyaları veya diğer depolama teknolojileridir. Bu çerezler, örneğin tarayıcı veya konum verileriniz veya IP adresiniz gibi belirli bilgilerinizin işlenmesine neden olur.

Bu işleme sayesinde, internet sitemiz kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale gelir, çünkü işleme, örneğin internet sitemizin farklı dillerde gösterilmesini veya bir alışveriş sepeti işlevinin kullanılmasını mümkün kılar.

Bu işlemenin yasal dayanağı, bu çerezlerin sözleşme kurma veya sözleşme yürütme için verileri işlediği durumlarda Madde 6(1) b DSGVO'dur.

İşleme, sözle

Girişim Silinde e. v.

bottom of page